Форум «Академія міжкультурного діалогу» в м. Мелітополі з підтримкою РНСУ

1003

Згідно Меморандуму про співробітництво, який було підписано між Радою національних спільнот України та відділом культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнському Форумі «Академія міжкультурного діалогу», який відбудеться 13-14 вересня в м. Мелітополі.

Захід проводиться за підтримкою Ради національних спільнот України, за ініціацією Мелітопольської міської ради і Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

У рамках Форуму заплановано: проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегій міжкультурної комунікації: від методики до методології» (з міжнародною участю), конект-студія «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації», кейси в форматі живої бібліотеки «Разом на одній землі: секрети успіху інтеркультурного Мелітополя», етно-фольк концерт тощо.

До участі в Форумі запрошуються науковці, освітяни, представники національно-культурних товариств та всі, кого цікавить окреслена проблематика.

Для участі в Форумі необхідно в строк до 5 вересня 2018 року направити за адресою: olena.arabadji@gmail.com заявку та (за бажанням) тези конференції. Матеріали Форуму будуть опубліковані в збірнику. Вимоги до оформлення тез доповідей: електронний варіант відредагованих тез доповіді (до 5 сторінок) слід надсилати у форматі MS Word ( Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині. На першій сторінці вгорі ліворуч розміщується ім’я та прізвище автора, наступний рядок – наукове звання, посада, далі – назва організації, електронна адреса, через рядок по центру великими літерами назва доповіді. Посилання подавати за зразком [2, с. 45]. Список використаних джерел – в алфавітному порядку, оформлений відповідно до держстандарту України (ДСТУ 8302:2015).

Запрошуємо до участі у нашому Форумі!