Всеукраїнська наукова конференція за участю Голови РНСУ

873

21 листопада 2019 року Інститут політичних і етнонаціональних дослідженьімені І.Ф. Кураса НАН України спільно з Міністерством культури, молоді та спорту  провели Всеукраїнську наукову конференцію «Етнополітика в Україні: реалії та дискурс». Участь у заході взяв Голова Ради національних спільнот України Ашот Аванесян.

Місце проведення Конференції було обрано невипадково, адже у напрямку розвитку етнонаціональних досліджень Інститут є зразковим. Під керівництвом академіка Олега Рафальського та за прямої організаційної участі профессора Віктора Войналовича цей захід став досягненням як у теоретичній, так і в практичній площинах виміру проблематики етнопроцесів. 

Науково-експертні заходи з подібної проблематики відбувалися й раніше. Але все ж цей захід має свою унікальну й очевидну специфіку. Що найменше протягом останніх п‘яти років жоден із заходів, які були ініційовані академічною установою та зреалізовані як суто наукові події, не відбувалися за безпосередньої участі репрезентанта Держави що найвищого рівня.

Із вітальним словом до учасників заходу, серед яких були присутні дослідники етнополітичних, конфесійних, міграційних процесів, представники культурно-національних громадських організацій, звернувся Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, який і власною присутністю, і рівнем ангажування до обговорення проблематики засвідчив, що Держава хоче і очікує прориву на цій ділянці. 

Голова РНСУ Ашот Аванесян висловив щиру подяку всім організаторам за надану можливість обмінятися практичним досвідом, інноваціями та стратегічним баченням етнополітики в Україні і зазначив, що сьогоднішня конференція – чудова нагода для дискусії в оточенні колег. Це можливість почути один одного і спільно опрацювати вектор розвитку української етнополітики.

«Ми, як представники етнічних спільнот вважаємо, що головною метою державної етнополітики на сучасному етапі є забезпечення стійкості міжнаціональних відносин і уникнення конфліктів в цій сфері, але вирішення поставлених завдань потребує активних правових дій з боку органів державної влади та представників громадських організацій етнічних спільнот на шляху до реальної демократії і національної єдності», — наголосив Голова РНСУ.

Від імені Ради національних спільнот України Ашот Аванесян висловив щиру подяку за співпрацю всьому науково-педагогічному складу Інституту  на чолі з доктором історичних наук, професором Олегом Рафальським і акцентував увагу присутніх, що між Радою національних спільнот України та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Федоровича Кураса Національної академії наук України підписано Договір про співпрацю.

Голова РНСУ звернувся до Міністра культури, молоді та спорту із проханням ініціювати внесення Законопроекту що до нової концепції з питань державної етнонаціональної політики та нового Законопроекту про національні спільноти в Україні. Ашот Аванесян подякував всім, хто був причетний до створення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті і подякував особисто Пану Міністру за те, що він і надалі продовжує формування складу фахівців високого рівня даної структури. І зазначив, що підтримка етнонаціональних мистецьких проектів має важливе значення в процесі виховання у населення міжетнічної толерантності, довіри і поваги до інших етнічних культур. Саме тому Рада національних спільнот України сподівається на проведення під керівництвом Міністерства культури, молоді та спорту України щорічного Всеукраїнського фестивалю національних культур.

Вітальне слово виголосив член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Олег Рафальський, що передав вітання від всієї наукової структури свого Інституту та проанонсував основну тематику, про яку піде мова в продовж роботи конференції, та над якою плідно працює наукова установа під його керівництвом.  У ході свого виступу він подякував учасникам заходу і Міністру, культури, молоді та спорту України за активну позицію у процесі розбудови державної етнонаціональної політики України і побажав активної та плідної співпраці.

Олег Рафальський також подякував Раді національних спільнот України в особі Голови Ашота Аванесяна за співпрацю і наголосив, наскільки вагомим є внесок громад української та всіх інших національностей у захист державної незалежності та територіальної цілісності України, у збереження й примноження її історичної, культурної та духовної спадщини.

Розпочалась безпосередня робота конференції, в ході якої учасники обговорили низку наукових напрямів, зокрема громадянське суспільство в умовах євроінтеграційного розвитку; виховання толерантної, етнічної, соціальної та полікультурної компетентності молоді в умовах сучасних геополітичних процесів; ефективність функціонування міжнародних, урядових і неурядових організацій в умовах викликів та загроз ХХІ ст.; етнополітичні процеси у світі; сучасні міжнародні й локальні конфлікти у ХХІ ст.; етнополітичні процеси в Україні в ХХІ ст., насамперед, в умовах російсько-українського конфлікту (2014 — дотепер); проблеми етнічності в постбіполярній міжнародній системі; етнополітичні аспекти «гібридної війни», тощо.

Дискусійні платформи конференції: 

  1. Етнополітика в Україні: здобутки, виклики, перспективи
  2. Проблеми української національної ідентичності
  3. Конфесійна ситуація в контекстах етнополітики
  4. Етнополітичні аспекти міграційної політики
  5. Етнополітика в науковому дискурсі

В рамках цієї конференції Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури, молоді та спорту був тією структурою, яка запропонувала 5 своїх доповідачів (співробітники Департаменту, яку мають наукові звання) до різних панелей. 

Крім того, у рамках конференції в різних якостях взяли участь не менше 10 науковців, які є членами двох експертних рад, що функціонують у співпраці з Департаментом.

Суспільна динаміка активізувала необхідність наукового осмислення ситуації для з’ясування та практичної реалізації найбільш ефективних механізмів і способів державної політики консолідації суспільства, в тому числі у сфері етнонаціональних і релігійно-конфесійних відносин та історичної пам’яті.

Учасники Конференції закликали наукову громадськість та Міністерство культури, молоді та спорту України активізувати спільну роботу щодо подальшої розробки та оновлення законодавства України, яке регулює сферу міжнаціональних відносин та свободи совісті.