Круглий стіл з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за участю Голови РНСУ

380

27 листопада 2019 р. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноваженим)  було ініційовано проведення круглого столу «Протидія дискримінації національних меншин в Україна». Участь у заході взяв Голова РНСУ Ашот Аванесян, представники зацікавлених органів виконавчої влади та інститутів громадського суспільства.

За 30 років активної діяльності Рада національних спільнот України згуртувала у своїх лавах представників близько 70 етносів, яких об’єднали спільні інтереси та прагнення до національної єдності, досягнення міжетнічної злагоди та недопущення дискримінації, покращення умов функціонування національних товариств, а також збереження культурної самобутності етнічних спільнот.

Під час засідання круглого столу обговорювались  питання забезпечення рівних прав і свобод у сфері доступу до всіх видів державних послуг, а також інших проблем з якими стикаються національні меншини на території України.

Результати здійснюваного моніторингу та аналіз звернень громадян свідчать, що незважаючи на низку вжитих заходів задля стабілізації рівня етнонаціональної толерантності в суспільстві, значна кількість питань, що зумовлюють наявність проявів ксенофобії, расизму та нетерпимості залишаються не вирішеними.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувсяпредставник Уповноваженого з питань партнерства з інститутами громадського суспільства Андрій Мамалигата побажав плідної праці учасникам заходу.

Розпочалась безпосередня робота круглого столу, в ході якої учасники обговорили низку питань, зокрема стан забезпечення принципу рівності під час реалізації національними меншинами основоположних прав і свобод, прояви дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, етнічного (національного) походження.

Спікерами щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виступили представники центральних органів виконавчої влади: представник Уповноваженого з питань партнерства з інститутами громадського суспільства Андрій Мамалига,заступник начальника відділу запобігання та протидії дискримінації Управління моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Вікторія Парубок, головний спеціаліст відділу з питань громадянства та рівних прав і свобод  Уповноваженого Секретаріату Уповноваженого Андрій Гнаповський.

Під час роботи круглого столу представники неурядових громадських організацій активно висловлювали власні погляди та обґрунтовували пропозиції щодо ролі громадянського суспільства у сфері захисту прав та розширення національних меншин в Україні.

Наприкінці заходу була відкрита дискусія про права людини, а також  підбиття підсумків круглого столупредставником Уповноваженого з питань партнерства з інститутами громадського суспільства Андрієм Мамалигою.

Результатом роботи стало формування рекомендацій та співпраці у подальших заходів.