Відбулося підписання хартії мусульман України

1249

5 грудня 2016 року о 14:00 відбулося засідання круглого столу на тему: «Офіційне підписання мусульманськими організаціями «Хартії мусульман України».

Організаторами заходу стали Духовне управління мусульман Криму в Україні, Духовне управління мусульман України «Умма» та Громадський союз «Всеукраїнська організація «Альраїд».

У заході взяли участь: перший заступник голови Ради національних спільнот України, президент Ісламського культурного центру м. Києва, голова правління Київської татарської общини Емір Валєєв, муфтій ДУМУ «Умма» Саїд Ісмагілов, заступник голови Асоціації «Альраїд» Сейран Аріфов, відомий журналіст Анвар Деркач (модератор заходу), співробітник Інституту Сходу історичного факультету Познаньського університету (Польща) Маріуш Маршевський, представник Інституту Сходознавства ім. Агатангела Кримського НАН України Юрій Кочубей та представники мусульманських спільнот України.

Учасниками заходу була підписана Хартія мусульман України, текст якої додається нижче.


Хартія мусульман України

 

В ім’я Аллаха Милостивого, Милосердного!

Сьогодні мусульмани є невід’ємною частиною українського суспільства. В часи кризових випробувань як для країни загалом, так і для мусульман зокрема виникає питання про узгоджену ісламську позицію стосовно суспільних, політичних, економічних, культурних і власне релігійних процесів, що відбуваються в українській державі та за її межами. Тому восени 2016 року, в ході консультацій між різними ісламськими громадами було вирішено прийняти Хартію мусульман України, запропонувавши підписати її представникам мусульманських релігійних і громадських організацій України, а також всім, хто поділяє викладені в ній положення.

Основні принципи Хартії

Мусульмани України належать як до корінних народів (кримські татари, українці та інші), так і до етнічних діаспор з різних країн світу. Незважаючи на відмінності вони поділяють спільні принципи, встановлені Богом і донесені до людей Його Посланником (мир йому і Боже благословення).

На цих принципах, застосованих до сучасності крізь призму мусульманського права, ґрунтується розуміння ісламу як завершального одкровення Бога людству, яке поважає і захищає національні та культурні особливості: «О люди! Воістину, Ми створили вас із чоловіка та жінки і зробити вас народами й племенами, щоб ви пізнавали один одного» (Коран, 49:13).

Виходячи з цього мусульмани України визнають, що  віра в єдиного Бога і визнання пророцької місії Посланника Божого Мухаммада (мир йому і Боже благословення) об’єднує мусульман у одну громаду, забезпечуючи єдність у різноманітті, а також вважають, що іслам відіграв конструктивну роль у розвитку української державності.

 

Розділ I

Розуміння ісламу мусульманами України

 1. Розуміння ісламу мусульманами України ґрунтується на Корані та Сунні, аргументації різних шкіл мусульманського права, а саме на принципах «загальної згоди» (іджми), «аналогії» (кийяса) та інших, повазі до спадщини мусульманських учених минулого, а також врахуванні українських реалій.
 2. Стосовно питань, що викликають сьогодні дискусії в мусульманській уммі, мусульмани України дотримуються «золотої середини», керуючись словами Всевишнього «Ось так Ми зробити вас громадою помірності, щоб ви були свідками людям, а Посланник був би свідком вам» (Коран, 2:143) і уникаючи будь-яких крайнощів.
 3. У розумінні ісламу мусульмани України виходять із принципів високих цілей цієї релігії, заради якої Бог послав людству останнього Посланника і Пророка Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха): «Ми не посилали тебе окрім як милость до світів» (Коран, 21:107), «Я прийшов для того, щоб покращити вашу мораль» (Аль-Бухарі).
 4. Мусульмани України вважають, що оскільки Всевишній Аллах закликає людей до віри (іман) і до справи (’амаль), іслам не обмежується виконанням обрядових норм, а відіграє ключову роль у суспільному, політичному, економічному та культурному житті мусульманських громад умми.
 5. Мусульмани України зазначають, що іслам захищає основоположні права людини (збереження життя, збереження релігії, збереження честі, збереження розуму, збереження майна, збереження нащадків) незалежно від статі, раси, національності, релігійної приналежності народів, що його сповідують.
 6. Мусульмани України визнають, що іслам поважає національне та культурне різноманіття народів, що його сповідують.
 7. Мусульмани України вважають, що іслам не може бути зведений до однієї теологічної або правової школи або ж до групи послідовників одного ісламського лідера, а також засуджують практику звинувачень у відступленні від ісламу (такфир) всупереч прийнятим в ньому релігійно-правовим процедурам.

Розділ II

Іслам в історії України

 1. Опираючись на встановлені наукою факти, мусульмани України вважають, що іслам на території України з’явився ще у середньовіччя.
 2. Виходячи з того що впродовж XIV–XVIII століть увесь південь сучасної України належав до мусульманського світу, мусульмани України стверджують, що в окремих регіонах іслам став невід’ємною частиною української історії та культури.
 3. Хоча в минулому стосунки між мусульманським і християнським населенням України іноді були доволі складними, мусульмани України вважають, що конфлікти виникали не з релігійних, а з політичних причин, зокрема через те, що, не маючи державності, окремі території України в різні періоди часу перебували під владою протиборчих держав.
 4. Враховуючи приклад Кримського ханства, мусульмани України вважають, що між представниками ісламу та інших віросповідань протягом тривалого часу існували мирні та взаємовигідні стосунки, а в духовно-інтелектуальній сфері – ще й інтенсивний культурний обмін, досвід якого може бути використаний і сьогодні.
 5. Враховуючи позитивний внесок ісламу в історію України, обумовлений, зокрема, впливом Кримського ханства, Османської імперії та мусульманських громад волинських татарів, мусульмани України ставлять своєю метою домогтися включення відомостей про нього до підручників з історії України.

Розділ III

Іслам і сучасне українське суспільство

 1. Мусульмани України з повагою ставляться до українського законодавства і визнають усі права та обов’язки, які передбачає українське громадянство.
 2. Мусульманам України як активним громадянам дозволено брати участь у політичному житті країни, оскільки громадянство передбачає політичну активність з погляду участі як у голосуванні, так і в політичних інститутах країни (інститутах влади).
 3. Мусульмани України, незалежно від того, чи визнають вони Україну своєю єдиною або ж новою батьківщиною, рішуче підтримують її територіальну цілісність.
 4. Мусульмани України виходять із рівності чоловіка і жінки перед Богом і законом, підкреслюючи, що права і обов’язки подружжя захищені ісламом, і підтримуючи участь жінки в суспільному житті.
 5. Хоча мусульмани України сьогодні належать до різних національностей, наявність серед них великої кількості громадян України (кримських татарів, українців та інших) дозволяє розглядати їх як повноцінних учасників життя цієї країни, а не як осіб, що тимчасово в ній мешкають.
 6. Мусульмани України розглядають шлюб лише як союз чоловіка і жінки; виходячи з принципу пріоритетності ісламської релігійності та збереження ідентичності вони допускають міжрелігійні шлюби з урахуванням встановлених ісламом норм.
 7. 7. У питаннях біоетики, екології, економіки та інших сфер суспільного життя мусульмани України покладаються на передовий колективний доробок ісламських вчених.
 8. 8. Мусульмани України повною мірою користуються своїм правом на свободу віросповідання, обираючи ту форму одягу для громадських місць, яку вважають відповідною вимогам мусульманського права.
 9. Мусульмани України, зберігаючи вірність доктринальним принципам ісламу, завжди відкриті до діалогу з представниками інших віросповідань на тему актуальних проблем українського та інших суспільств.
 10. Мусульмани України з повагою ставляться до державних й інших релігійних свят в Україні, але домагаються й домагатимуться права святкувати свої власті свята, у тому числі мати вихідні в дні Ід аль-Фітр (Ураза-Байрам) та Ід аль-Адха (Курбан-Байрам).
 11. 11. Мусульмани України, користуючись своїм правом на свободу віросповідання, докладають усіх зусиль задля подолання негативних стереотипів стосовно ісламу в ЗМІ.
 12. 12. Мусульмани України, які входять до різних ісламських організацій, закликають до внутрішньоісламського діалогу на загальних принципах Корану і Сунни.
 13. Мусульмани України, вважаючи українську державу гарантом своїх прав і свобод, докладають усіх зусиль задля збереження і розвитку державної (української) мови, а також мов корінних народів (кримськотатарського) і мусульманських діаспор, виходячи з того правила, що мовою проповіді є та, що зрозуміла для більшості присутніх у мечеті.
 14. Мусульмани України підтримують і заохочують економічну та культурну співпрацю України з країнами мусульманського світу, а також із країнами Заходу, вважаючи, що європейська інтеграція України сприятиме захисту прав і свобод релігійних меншостей в нашій державі.
 15. Мусульмани України солідарні з єдиновірцями, які піддаються репресіям і переслідуванням в будь-якій країні – мусульманській чи то світській.