Експертні дискусії у Верховній Раді України за участю РНСУ

348

5 грудня 2019 року в рамках проведення Тижня прав людини у Верховній Раді України Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин провів експертну дискусію на тему: «Перспективи правового врегулювання та реалізації етнонаціональної політики».

До участі у дискусії були запрошені народні депутати України, представники органів державної влади,  наукового середовища, громадських та міжнародних організацій і члени Ради національних спільнот України.

Відкриваючи захід Голова Комітету Дмитро Лубінець зазначив, що на даний момент не існує продуманої послідовної політики стосовно захисту прав національних меншин (спільнот) та етнонаціональної політики загалом. «Єдиний орган, який на даний час займається проблематикою національних меншин це наш профільний комітет. На жаль єдиний департамент, який існував на базі Мінкультури в стадії ліквідації. Голову Державної служби з етнополітики та свободи совісті досі не обрано. Через відсутність державного органу відсутні й постійний прямий діалог з представниками національних меншин», — зауважив Дмитро Лубінець. «Тому Комітет, на першому ж своєму засіданні, підняв питання щодо необхідності вдосконалення інституційного забезпечення формування та реалізації державної етнонаціональної політики та звернувся до Кабінету Міністрів України щодо необхідності відновлення посади Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики з обов’язковим належним організаційно-кадровим та фінансово-ресурсним забезпеченням зазначеної інституції для повноцінного здійснення покладених на неї повноважень».

Членами Ради національних спільнот України були піднятті питання поточної ситуації із реалізацією прав національних спільнот в Україні, забезпечення прав корінних народів, захисту мовних прав національних спільнот, перспективи розвитку етнонаціональної політики.

В ході дискусіїї учасники обговорили низку питань, зокрема дотримання прав людини в Україні та напрацювання пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства України в галузі прав людини та проведення його у відповідність до міжнародних стандартів.

Результатом роботи стало формування рекомендацій та співпраці у подальших заходів.

Джерело: Комітет ВРУ