Звернення До Голови Комітету Верховної Ради України З Питань Прав Людини, Національних Меншин І Міжнаціональних Відносин Немирі Г.М.

356

Шановний Григорію Михайловичу!

Висловлюємо Вам щиру подяку за запрошення на Круглий стіл, що відбувся 10 березня 2016 року у Комітеті Верховної Ради України на тему «Посилення інституційного механізму, що регулює міжетнічні відносини в Україні в умовах децентралізації».

Пропонуємо:

  1. Необхідно терміново і активно почати обговорення і прийняття Концепції етнонаціональної політики з чітким зазначенням місця і ролі представників національних товариств у суспільному житті країни. Потрібна єдина українська політична нація, без поділу на етнічні, корінні та малі народи — історичний досвід провідних країн світу дає нам приклад успішного розвитку таких держав.
  2. Треба реалізувати можливість реальної участі представників національностей в законотворчій діяльності країни шляхом введення кількісної квоти у Верховній Раді України, обласних і районних радах та адміністраціях для представників національних громад. Це дозволить кращим представникам етнічних спільнот брати безпосередню участь у законотворчій діяльності, в тому числі у вирішенні питань щодо захисту й розвитку національно-культурних громад та міжнаціональних відносин.
  3. Ініціювати створення Міністерства етнонаціональної політики або Держкомітету у справах національностей України.
  4. Необхідно підготувати і провести спільно з Адміністрацією Президента Всеукраїнський Форум представників національних спільнот, на якому утворити Палату національностей України на чолі з Президентом країни. При цьому влада отримає легітимний орган, що представлятиме інтереси всіх національностей України.
  5. Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, Національної Академії наук України необхідно розробити Цільову комплексну програму «Єдина багатонаціональна Україна», яка повинна визначати весь спектр інформаційного впливу на формування ідеї міжнаціональної єдності в українському суспільстві в процесі розвитку нової демократичної країни.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Рада з питань кінематографії, представники ЗМІ, театральні діячі, сценаристи, актори, науковці, викладачі — всі, хто так чи інакше формує прямо або опосередковано світогляд людини, повинні бути задіяні в цій Програмі. На всіх загальнодержавних політичних заходах, форумах, концертах має бути присутня ідея багатонаціональної України. Також необхідно, щоб в шкільних програмах, підручниках з історії України, в експозиціях музеїв були представлені факти, що розповідають про величезний внесок представників національностей на всіх етапах становлення України.

  1. Розглянути можливість фінансування нового урядового органу з питань національностей за рахунок європейських грантів (на перші 1-2 роки).
  2. Створити на базі сайту Верховної Ради України або Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Портал звернень до членів Комітету через голосування шляхом петицій (аналог президентської).

Громадська організація «Рада національних спільнот України» є однією з основних національно-культурних об’єднань України і працює на благо розвитку культур представників різних етносів, проводить активну діяльність, націлену на укріплення ідей братерства між народами, проводить безліч національних свят, фестивалів, конференцій та інших заходів, сприяє культурній автономії кожної національної меншини.

Сподіваємось на Вашу підтримку та подальшу співпрацю!

Голова Ради,

Заслужений діяч культури України

Ашот Аванесян