РНСУ зміцнює зв’язки з польською спільнотою

124

8 лютого 2021 року Голова Ради національних спільнот України, Заслужений діяч культури України, Посол Миру Ашот Аванесян та Президент Українсько-польської медіа груп Маргарита Прус підписали Меморандум про партнерство і співробітництво з метою подальшої розбудови конструктивної взаємодії.

Положення Меморандуму регламентують спільні дії у сфері етнонаціональної політики, спрямовані передусім на забезпечення реалізації прав національних спільнот України та законодавчо закріпленого права на свободу слова.

Зазначимо, також, і те, що цей документ є юридичним актом підтвердження об’єднання зусиль проти дискримінації за національною ознакою як у правовому, так і в інформаційному полі.

Ми впевнені, нам вдасться побудувати свої стосунки на засадах рівності, братерства та взаємоповаги заради спільної мети і кожного з Вас, наші друзі та однодумці!