Національний склад України

4869

Україна — держава, що займає п’яте місце в Європі за кількістю населення. Чисельність людей, що проживають на території цієї країни, за результатами перепису 2001 року, склала 42,8 мільйона. На малюнку, який розміщений нижче, наведено національний склад України у відсотках.527679

Предками українців були трипільці, що населяли території межиріччя Дністра, Дніпра і Південного Бугу ще 3,5-2 тис. років до нашої ери, а також ранні слов’яни, які прийшли сюди і в Прикарпаття трохи пізніше. Вони були зайняті землеробством і вели осіле життя. Саме ці народи і склали основу майбутньої української нації.

Кілька століть поспіль відбувалися численні навали різних кочових племен на слов’янські землі. Але, незважаючи на запозичення деяких особливостей їх культури, українці змогли зберегти свою національну самобутність. Вона проявляється не тільки в мові, а й у духовній культурі. Зараз українці є одним з великих народів світу, компактно розселеним в самому центрі Європи і частково розсіяним по всьому світу.

Густонаселеними місцями вважаються північна, східна та центральна частини. Менше людей проживає в західних і південних регіонах. Велика частина жителів — українці (приблизно 78%), які є одним з найдавніших етносів на планеті. У національний склад України також входять кримські татари, росіяни, білоруси, поляки, євреї, румуни, молдавани та інші.

В українських документах, що підтверджують особу (крім свідоцтва про народження), національна приналежність людини не вказується. Тому люди, народжені на території України, автоматично стають її громадянами. Крім того, вони є невід’ємною частиною корінного народу, не дивлячись на їх релігію, національність, мову і політичні погляди.

Етнічні меншини, до яких відносяться люди, які не є споконвічно українцями, але свідомо слідують правилам і нормам чинного законодавства, в сукупності представляють національний склад України і знаходяться під захистом держави, так само як і споконвічні жителі.

Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження в області визначення етнічної приналежності громадян країни методом їх вільної самоідентифікації. Їх аналіз показав, що національний склад України вкрай різноманітний. Згідно з отриманими даними, на території держави проживає 62% моноетнічного українського народу, 23% складають біетнічні русько-українці, 10% — моноетнічні росіяни, а також 5% людей, що належать до інших груп.

Розглянемо національний склад України по областям, і почнемо з Київської. Її міста, смт і села населяють представники нетитульних етносів. Тут в основному живуть українці (приблизно 90%). Решта 10% — це білоруси та інші народності. Станом на 2001 рік, в столиці проживали 2607,4 тисячі осіб. Варто відзначити, що фактично ця цифра набагато більша, так як тут працює і навчається величезна кількість іноземців і людей, які приїжджають з інших міст.

Територія Житомирської області багатонаціональна. Тут проживають люди 85 національностей! Більше 80% з них — українці. Частка росіян порівняно з іншими районами невелика — всього 8%. Відмінною рисою Житомира є велика кількість проживаючих тут поляків, особливо в західній частині області. Людей з білоруським корінням налічується зовсім небагато, незважаючи на те що поруч знаходиться кордон з Білорусією.

Кіровоградську область населяють понад 85% українців. А на північному сході їх кількість наближається до 100%. Жителів з російським корінням налічується всього 11% із загальної кількості громадян. Крім них, область населяють болгари, молдавани та білоруси.

Продовжимо досліджувати національний склад України по областям і перейдемо до східної частини держави. У Харківському регіоні проживають близько вісімдесяти етнічних груп. Українці становлять понад 60% від усього населення. За ними слідують росіяни (30%). Іншу частину суспільства представляють білоруси, татари, вірмени та інші. У Дніпропетровській області проживає перша велика українська громада. Корінне населення тут становить 70%. Друга за кількістю етнічна група — росіяни (25%). Вони концентруються в основному в індустріальних центрах. Серед інших народностей виділяються євреї і білоруси. Донецька область є лідером за кількістю населення. Тут проживає 4,5 мільйона жителів. Основну частину складають українці (50%), білоруси і росіяни (42%), а також євреї, німці та ін. Найбільш заселеними містами є найбільші міста — Донецьк, Маріуполь, Краматорськ і Макіївка.

На території Луганщини національний склад України більш різноманітний, ніж в прилеглих до неї областях. Численними залишаються люди з чисто українською національністю (більше 50%). За ними слідують росіяни (менше 40%), білоруси, татари і представники понад ста інших етносів. Луганська область по щільності населення посідає п’яте місце в Україні.

У Запорізькій області переважає українська нація (60%). Цей регіон країни відноситься до тих нечисленних територий, де проживає велика кількість людей з російським корінням (30%). Серед інших нацменшин можна виділити білорусів і болгар. Останні, як правило, живуть в Примор’ї. У Херсонській області в 1989 році українців проживало 82%. Пізніше ця цифра збільшилася до 84,6%. Друге місце за чисельністю населення займали російські, але перепис 2001 року засвідчив, що в цьому регіоні їх стало менше на 33,8%. Серед інших нацменшин виділяються кримські татари, білоруси і поляки. У Миколаївській області частка українців перевищила 75%. У північно-західних районах їх кількість досягає 90%. Російських жителів налічується близько 20%. Також численними залишаються молдавани та білоруси, які проживають в північній частині області. Одеський регіон налічує 55% українського населення і 25% — російського. Серед інших нечисленних нацменшин потрібно виділити болгар, гагаузів та молдаван. Також в Одеській області є чехи, греки, албанці і поляки. Корінне населення займає практично всі її центральні і північні території.

АР Крим і місто Севастополь: на етнічний склад цих земель випадає 74,4% росіян і 20,6% українців, решта 5% — кримські татари, вірмени, німці, євреї, латиші, поляки, корейці, естонці та ін. Також тут проживають люди зі змішаними національностями, татари і цигани.

Волинська область — це Західна Україна. Етнічний склад населення даної території практично однорідний через її географічне положення. Основну частину жителів становлять українці (більше 95%). Також тут живуть росіяни (4%), поляки (0,5%) та ін. Така ж ситуація і у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській і Черкаській областях. Дані перепису населення в 2001 році говорять про те, що територія Чернівецької області заселена представниками 80 народностей. Тут практично все населення складається з українців (75%). Вони переважають в північно-східній і західній частинах регіону. Слід сказати, що серед корінного населення виділяють такі етнографічні групи, як бессарабці, гуцули і русини. Перші живуть переважно в північно-східній частині, другі — в західному районі, а треті — між річками Прут і Дністер. Друга за чисельністю національність в Чернівецькій області — румуни (10%). За ними слідують молдовани (приблизно 9%), і лише 7% жителів мають російське коріння. Закарпатський регіон поповнює національності України різними народностями, які проживають в ньому. Це, наприклад, угорці (12,5%) і словаки (0,6%). Корінні жителі — звичайно, українці. І з загальної кількості населення їх налічується більше 80%. Крім них тут мешкають російські (4%), румуни, цигани, німці, білоруси, італійці та представники інших народів.

Україна складається з великої кількості етнографічних земель. Кожна з них характеризується індивідуальною культурою, традиціями і етносом. У багатьох з них одні землі входять в інші (наприклад, Покуття розміщено в Галичині). Все це розділило сучасний національний склад України по регіонах, що до сих пір впливає на їх структуру і динаміку. Слід зазначити, що основних національних меншин в державі налічується вісім: — росіяни (8 334,1 тис.); — білоруси (275,8 тис.); — молдавани (258,6 тис.); — кримські татари (248,2 тис.); — болгари (204,6 тис.); — угорці (156,6 тис.); — румуни (151,0 тис.); — поляки (144,1 тис.). Перераховані вище нацменшини проживають здебільшого на прикордонних територіях країни, а ось в центральних регіонах переважають українці.