«Будуймо нову європейську країну разом!»

652

25 листопада 2016 року у Київському міському будинку вчителя відбулась Міжнародна конференція національних спільнот України «Будуймо нову європейську країну разом» за ініціативою Ради національних спільнот України, Конгресу ромен України, Асамблеї національностей України та за сприяння  Міністерства культури України.

У Конференції взяли участь представники Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, європейських інституцій та дипломатичного корпусу, керівники етнічних товариств, діячі культури і мистецтв, фахівці і науковці з питань міжнаціональних відносин та представники національно-культурних громад України.

Пріоритетним завданням, на розв’язання якого був спрямований соціально-культурний захід, було питання активізації міжнаціонального діалогу з метою пошуків ефективних шляхів реалізації гуманітарної політики держави.

Учасники конференції виступили з доповідями за такими тематичними блоками:

  • Реалізація державної етнонаціональної політики в умовах політичної та економічної кризи в Україні на шляху до забезпечення європейського майбутнього країни;
  • Національна стратегія з прав людини у контексті реалізації державної етнонаціональної політики України в сучасних умовах та проблематика вимушених переселенців і мешканців окупованих територій Донбасу і Криму;
  • Виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;
  • Здійснення заходів щодо забезпечення ефективної участі представників національних спільнот в процесах демократизації українського суспільства в системі державного самоврядування.

Після робочої частини заходу, о  14.00 відбувся концерт художніх колективів і солістів національних товариств «Мистецька палітра етнічних спільнот України». Вражали глядачів своїми неймовірними виступами Заслужена артистка України Інеш Кдирова, Заслужена артистка АР Крим Ленара Османова, Лауреат міжнародних конкурсів Анна Мітіогло, Заслужені артисти України Юрій і Валента Коржови, Ансамбль «Ромен» (худ. керівники — Юрій та Валента Коржови), Заслужений артист України Роман Коржов і Ансамбль «Циганські зорі», Ансамбль «Кавказ» (худ. керівник – Ніджат Мірзоєв), Солістка Ансамблю узбецького народного танцю «Байот»  Вероніка Житнецька (худ. керівник – Лола Верлан), Народний театр німецького танцю «Дойче Квеллє» (худ. керівник – Світлана Цех), Народний ансамбль грузинських танців «Іберіалі» (худ. керівник – заслужений діяч мистецтв України Мака Ломсадзе),  Ансамбль традиційного корейського танцю «ТОРАДІ» (худ. керівник – Маріна Лі), Народний ансамбль «АЙРЕНІК» (худ. керівник – Гоар Геворкян), Польський ансамбль пісні і танцю « Поляни з – над Дніпра» (худ. керівник – Леся Єрмак), Ансамбль танцю Грецького культурного центру «Зорбас» (худ. керівник Олександра Шайтан). Ведучою концерту була  лауреат міжнародних конкурсів артистів естради Діана Тайманова, а режисером та художнім керівником – заслужена артистка України Інеш Кдирова.

Важлива роль Міжнародної конференції національних спільнот України за участі представників законодавчої і виконавчої влади у сфері культурної політики та міжнаціональних відносин і керівників етнічних товариств полягала у тому, що вона сприяла пошуку ефективних підходів до вирішення проблемних питань соціального захисту представників етнічних громад, в тому числі охорони культурної спадщини та історичних пам’яток всеукраїнського і міжнародного рівнів, а також сприяла активній співпраці держави та громадянського суспільства.

Актуальність заходу підкреслена подіями сьогодення. Ідея єднання багатонаціонального народу України на етапі залагодження військового протистояння в зоні АТО потребує масових акцій доброї волі як на регіональному, так і на всеукраїнському рівні.

Також на конференції був запропонований проект Резолюції, у якій висвітлюються проблеми національних спільнот України та вказуються пропозиції щодо їх вирішення. На даний момент цей документ знаходиться у стані розробки, оскільки представникам національних меншин надається можливість поповнити Резолюцію. Тож, якщо Ви бажаєте зробити свій внесок у налагодження та укріплення міжнаціональних відносин і забезпечення суспільної злагоди в Україні, просимо Вас надіслати свої пропозиції за електронною адресою: radaspilnot@ukr.net

Для ознайомлення зі змістом документу зміст Резолюції подається нижче:

«Ми, учасники Міжнародної конференції національних спільнот України «Будуймо нову європейську країну разом», зазначаємо, що важливою складовою успішних демократичних перетворень у суспільстві на шляху до високих європейських стандартів життя є конструктивний діалог органів державної влади з представниками громадських організацій, а також активізація міжнаціонального діалогу з метою пошуків ефективних шляхів реалізації гуманітарної політики держави.

Ми, рішуче засуджуємо порушення прав і свобод людини, а також дискримінаційні заходи  стосовно жителів тимчасово окупованого Криму, а також українців і осіб, які належать до національних меншин і перебувають в зоні військових дій на Донбасі з боку  російської агресії проти суверенної незалежної  держави.

Надійним підґрунтям гармонійних міжнаціональних відносин в українському суспільстві є розроблення та впровадження у життя законів, які забезпечать рівність прав, свобод і  можливостей для всіх громадян держави незалежно від їхніх політичних, релігійних та інших переконань, етнічного й соціального походження, мовних або інших ознак.

З огляду на зазначене, ми, представники громадських організацій національних меншин,

Керуючись статтями 3, 4, 10, 11, 53 Конституції України, Законом України «Про національні меншини в Україні», чинними міжнародними договорами, іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на здійснення та захист конституційних прав і свобод національних меншин в Україні,

Виходячи із розуміння необхідності захисту, дотримання та забезпечення гарантій міжнаціональної злагоди на території України,

З метою зміцнення державності, територіальної цілісності, демократії, створення необхідних умов для соціально-політичної єдності як запоруки безпеки держави людини і громадянина,сприяння консолідації зусиль, спрямованих на гармонізацію міжнаціональних відносин, збереження міжнаціональної злагоди в суспільстві, консолідацію та розвиток української нації, її культури і традицій, а також збереження й розвиток культурної, мовної, етнічної та релігійної самобутності національних етносів та меншин України, учасники Міжнародної конференції рекомендують:

Президенту України:

— відповідно до статті 102 Конституції України вжити  відповідні заходи щодо недопущення на території України дискримінації, звуження прав і свобод людини і громадянина за етнічною чи мовною ознакою, зокрема, в частині  погіршення умов одержання освіти рідною мовою, чи навчання рідною мовою при прийнятті нової редакції Закону України «Про освіту» та скасування Конституційним Судом України Закону України «Про засади державної мовної політики»;

—  проголосити 20 листопада Днем міжнаціональної злагоди;

— розглянути питання щодо створення Координаційної ради національностей України при Президентові України;

— передбачити посаду «Радника Президента України з питань міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин», з числа авторитетних представників національних меншин України за згодою  членів Координаційної ради при Президентові України.

Верховній Раді України:

— передбачити можливість участі керівників національних спільнот України у роботі міжпарламентських комісій та депутатських груп з міжпарламентських зв’язків;

— забезпечити механізм реальної участі представників національностей у законотворчій діяльності, зокрема шляхом введення квоти для представників національних громад у Верховній Раді України, обласних, міських і районних радах;

— забезпечити прийняття проектів законів України: «Про концепцію державної етнонаціональної політики в Україні і «Про національні меншини України ( нова редакція);

— здійснювати парламентський контроль за реалізацією законодавства у сфері державної  етнополітики, і зокрема, забезпечити  реалізацію Постанови ВРУ від 08.10.2004 № 2085-IV. «Про відзначення Міжнародного дня Голокосту ромів».

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин:

— активізувати співпрацю з Радою національних спільнот України з питань удосконалення нормативно-правової бази у сфері міжнаціональних відносин;

— систематично запрошувати представників національних меншин до проведення обговорень проектів законів,  комітетських слухань, круглих столів, семінарів, засідань з проблем забезпечення прав і свобод національних меншин.

 Кабінету Міністрів України:

—  розробити і подати до Верховної Ради проекти законів: «Про концепцію державної етнонаціональної політики в Україні і «Про національні меншини України ( нова редакція);

— розглянути питання щодо утворення Державної служби у справах національностей та релігій як центрального органу виконавчої влади;

— відновити діяльність Ради міжнаціональної злагоди при Кабінеті Міністрів

України;

—    створити Центр міжнаціональної співдружності України;

—  передбачити збільшення у Державному бюджеті України видатків на задоволення потреб національних меншин за відповідними бюджетними програмами та виділити кошти у Державному бюджеті України на 2017 рік для фінансування Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року;

— забезпечити  виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної  політики  єдності  в  Україні» та Постанови Верховної Ради від 5 липня 2011 р. №3560-VI «Про семидесятиріччя трагедії Бабиного Яру»;

— здійснити моніторинг реалізації програми та виконання рекомендацій комітетських слухань на тему: «Стан реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство  ромської національної меншини на період до 2020 року»

— розробити та внести на розгляд  Верховної Ради та Кабінету Міністрів України пропозиції про надання громадським організаціям національних меншин в оренду приміщень державної та комунальної форм власності для розташування в них культурних центрів національних громад без застосування конкурсних процедур і на пільгових умовах, та встановлення плати за користування комунальними послугами у таких приміщеннях на рівні тарифів, передбачених для населення;

— провести моніторинг  стану дотримання прав людини щодо представників національних меншин з числа вимушених переселенців і мешканців окупованих територій Донбасу і Криму;

— створити при Кабінеті Міністрів України  Міжвідомчу комісію з питань протидії ксенофобії, міжетнічної та расової нетерпимості.

Міністерству юстиції України:

— внести зміни до наказу від 8 жовтня 1998 «Про затвердження інструкції з призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і науково — методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», включивши до числа експертів фахівців з проблем етнонаціональної політики та міжнаціональних відносин.

 Міністерству культури України:

забезпечити:

— створення окремої Ради національних спільнот України як консультативно-дорадчого органу при Міністерстві культури України;

— поповнення фондів міських, районних та сільських бібліотек  літературою  мовами народів України;

— виділення та оформлення у Національному музеї історії України окремого залу для розміщення експозицій з історії та культури національних меншин України;

Міністерству освіти і науки України:

— забезпечити  реалізацію положень Європейської хартії регіональних або  мов меншин,спрямованих на захист мов що зникають (караїмська, кримчацька, ромська);

— забезпечити видання літератури серії «Шкільна бібліотека», а також видання літератури українською мовою та мовами національних меншин про історію,культуру,мовну самобутність,традиції та звичаї етнічних спільнот,що проживають на території України;

— активізувати форми і методи покращення науково-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів,в яких  діти навчаються мовами національних меншин або вивчають їх як предмет;

— надати гриф «рекомендовано Міністерством освіти і науки України»  навчальному посібнику з історії та культури національних меншин України та забезпечити його видання.

 Міністерству внутрішніх справ України:

— вжити заходів для припинення продажу видань, спрямованих на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, та притягнути до відповідальності виконавців ксенофобських і неонацистських написів на будівлях, спорудах і в транспорті.

Генеральній прокуратурі України:

— відповідно до статті 161 Кримінального Кодексу України порушити кримінальні  справи щодо бездіяльності  посадових осіб правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, учасників  антиромських  погромів,  що  відбулися  26 серпня 2016 р. у с. Лощинівці Ізмаїльського району Одеської області;

 Державному комітету телебачення та радіомовлення України: 

— сприяти організації постійних передач на українському радіо та телебаченні, які б висвітлювали життя національних громад України;

—  забезпечити контроль за дотриманням ЗМІ вимог чинного законодавства при висвітлення проблем міжнаціональних відносин.

Київській міській державній адміністрації та Київській міській раді:

— передбачати у міському бюджеті видатки,спрямовані на підтримку реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та розвитку культур,звичаїв та традицій національних меншин,що проживають на території міста Києва;

— відновити роботу Ради національностей при Київській міській державній адміністрації;

— застосувати мораторій на борги громадських організацій, які мають в  орендному користуванні приміщення  що відносяться до  комунального майна міста.»